Slootjes Kraanbedrijf

Ook bij calamiteiten staat Slootjes Kraanbedrijf 24/7 paraat!

Vrijdagavond 21 september kwam er vanuit de regionale meldkamer van de brandweer een spoedmelding in Baarn binnen.
Een 30 meter hoge boom was deels bezweken tijdens hevige wind en dreigde over het nabij gelegen fietspad en druk bereden provinciale weg te vallen. Inzet van een zware kraanwagen was met spoed vereist.
Binnen 15 minuten na melding was onze 100 tonner onderweg om de Baarnse brandweer te assisteren bij het weghalen van de boom. Na 4 uur (!) zagen was de volledige boom geveld.

Bent u geinteresseerd? Neem dan direct contact op.