Slootjes Kraanbedrijf

Bouw ecohuis te Houten

Bouwbedrijf Van Rijn uit Houten is in Houten bezig met de bouw van een ecohuis.
Als het huis helemaal gereed is moet het helemaal luchtdicht zijn, om dat te kunnen
bereiken worden nu alle naden afgeplakt.
Het huis wordt op zijn luchtdichtheid getest door middel van op- en overdruk.
Op een paar foto’s is het plaatsen van de lariks spanten met behulp van de
Manitex 38 meter van Slootjes Kraanbedrijf te zien.

Bent u geinteresseerd? Neem dan direct contact op.